13.12.2010 Työllistämistä koskeva valtuustoaloite (SDP:n laatima)

SDP:n, Vasemmiston ja Vihreiden valtuustoryhmät ovat huolestuneet siitä, että Limingan kunta on TE-keskuksen tilaston mukaan maksanut 175 190 euroa ”sakkoa” valtiolle (käytännössä Kelalle) vuonna 2009 siitä, ettei se ole aktivoinut 500 päivää työttömänä olleita passiivisella työmarkkinatuella olleita ihmisiä.  Tällä rahalla olisimme voineet työllistää paljon ihmisiä. Sakon lisäystä vuoteen 2008 on ollut 12 %.

Työmarkkinatukilakiuudistus tuli voimaan 1.1.2006 alkaen. Lain tarkoituksena oli kannustaa kuntia työllistämään pitkäaikaistyöttömiä. Laki rankaisee kuntia, jotka eivät aktivoi työmarkkinatuen saajia, joille on kertynyt vähintään 500 päivää työmarkkinatukea. Kunnat joutuvat maksamaan puolet työttömyyskustannuksista. Mutta jos kunta aktivoi työttömät, valtio ei peri kunnilta ”sakkoa”.

Limingan kunta on maksanut työllistämissakkoa 175 190 euroa 500 päivää työttömänä olleista vuodelta 2009. Limingan kunnassa vuonna 2009 oli 52 sellaista työmarkkinatuen saajaa, joista kunta joutui sakkoa maksamaan.

Hyviä esimerkkejä löytyy muutamista kunnista (Raahe, Suomussalmi), jotka ovat pystyneet pienentämään työllistämissakkoaan mm. kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatukitöiden avulla. Nämä kunnat ovat säästäneet kunnan koosta riippuen satoja tuhansia, isoimmat jopa miljoona euroa.

Tärkeintä kuitenkin on, että näissä kunnissa on pystytty ehkäisemään syrjäytymistä, parantamaan työllisyyttä ja avustamaan eläkkeelle ne henkilöt, jotka eivät työttömyyskortistoon kuulu.

Limingassa toimii pitkäaikaistyöttömiä aktivoiva työryhmä, mutta käytännössä sen toiminta on viime aikoina ollut yhden työvoimatoimiston henkilön vastuulla. Tämä johtuu kunnassa tapahtuneista henkilöstömuutoksista.

Limingan kunnassa voitaisiin hyödyntää mm. seuraavia aktivointitoimenpiteitä: palkkatukityöt, kuntouttava työtoiminta, työelämävalmennus, työharjoittelu, koulutus ja oppisopimus. Suurimmasta osasta näistä toimenpiteistä ei aiheudu kunnalle kustannuksia. Näin ollen merkittävä määrä ihmisiä voitaisiin aktivoida, kun heille vain järjestettäisiin paikkoja. Etenkin työpajatoimintaa tulisi tehostaa palkkaamalla sinne enemmän nuoria ja laajentamalla toimintaa eri aloille kokeneiden ohjaajien avulla.

Tärkeää olisi myös estää työttömien syrjäytyminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jo vuodenkin työttömänä ollut henkilö tulisi aktivoida (ellei aiemminkin). On hyvä, että Limingassa on aloitettu pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset, sillä niille on todella tarvetta. Työkyvyttömät henkilöt tulisi ohjata saamaan hoitoa, ja saamaan heille kuuluvat etuudet työttömyyspäivärahan sijaan.

Me aloitteen allekirjoittaneet vaadimme kunnanhallitusta

–          välittömästi tehostamaan virkamiehistä koostuvan pitkäaikaistyöttömien aktivointityöryhmän toimintaa.

–          nimeämään viranhaltijan, joka seuraa lainsäädännön muutoksia, jotka koskevat työllisyysasioita. Tässä on apuna työvoimatoimiston henkilöstö.

–          tekemään esityksen valtuustolle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä rahoitussuunnitelmasta ja aktivoinnin toteuttamissuunnitelmasta.

–          pitämään valtuuston neljännesvuosittain ajan tasalla, paljonko kunta on maksanut Kelalle ”sakkoa” sekä miten aktivointityöryhmä on toiminut.

Limingassa 13.12.2010

SDP:n valtuustoryhmä

Terhi Mustakangas, pj                                  Tiina Partanen, vpj

Vasemmiston valtuustoryhmä:

Tuomo Tuomala, pj                                       Pertti Snicker, vpj

Pirjo Luukinen, siht.                                     Arja Porkka                            Tarja Kontturi

Vihreiden valtuustoryhmä:

Timo Heikkinen                                              Marjo Palo, vpj

This entry was posted in Aloitteet and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.