2.2.2009 Valtuustoaloite kunnan keskustelupalstan avaamisesta

Kuntalaiset kokevat yleensä vaikuttamismahdollisuutensa kunnissa liian vähäisiksi. Tämä vaikuttaa heikentävästi kuntalaisten tyytyväisyyteen omaa kuntaansa kohtaan ja osaltaan myös laskee äänestysaktiivisuutta.

Limingan kunnan sivuilla ollut keskustelupalsta on tarjonnut kuntalaisille foorumin, jossa on voinut ilmaista mielipiteitään ja toiveitaan sekä tehdä parannusehdotuksia. Lisäksi siellä on voinut esittää kysymyksiä ja ilmoittaa vaivattomasti eri tahojen järjestämistä tapahtumista, kuten esimerkik­si kirpputoreista. Palvelu on parantanut liminkalaisten vaikutusmah­dollisuuksia oman kotikuntansa asioissa ja toiminut tärkeänä ilmoituskanavana.

Keskustelupalsta suljettiin alkuvuodesta “asiattomien viestien” takia. Palsta on kuitenkin koko ajan ollut moderoitu, ts. vain palstan ylläpitäjän hyväksymät viestit tulevat julkisesti nähtäväksi. Siksi tarjottu selitys palstan sulkemisesta kuulostaakin kovin oudolta. Jos syynä palstan sulkemiselle on ollut jonkun henkilön esiintyminen toisen nimellä, on rikosilmoituksen teko aiheellinen, mutta sellaisesta toiminnasta ei saisi rangaista muita kuntalaisia palstan sulkemisella. Ehkäpä jonkinlainen rekisteröityminen viestin kirjoittaakseen voisi ehkäistä väärinkäytöksiä.

 Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Limingan kunnan ylläpitämä keskustelupalsta palautetaan kuntalaisten käyttöön pikimmiten

Aloitteen allekirjoittivat Vihreiden lisäksi SDP:n ja Vasemmistoliiton edustajat. Aloitteen jättämisen jälkeen saimme joiltain muiltakin postiivista ja kannustavaa palautetta.

This entry was posted in Aloitteet and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.