Avoin, yhteinen, onnellinen Liminka

Vihreässä Limingassa kaikkien ääni kuuluu. Jo ennen päätösten tekemistä arvioidaan niiden vaikutukset erilaisiin ihmisiin ja ympäristöön.

Vihreässä Limingassa päätöksenteko ei karkaa ihmisten ulottumattomiin, eivätkä hyvät ideat juutu byrokratiaan. Liminkalaiset pääsevät vaikuttamaan jo valmisteluvaiheessa. Asukkaat ovat suunnittelun voimavara, ja kunnan tulee hyödyntää heidän asuinalueisiin ja palveluihin liittyvää asiantuntemustaan aktiivisesti. Asukas tietää, keneen olla yhteydessä asuinalueensa asioissa. Päätöksenteko tapahtuu avoimesti ja riippumattomasti päivänvalossa ja kestää sen. Kaavojen valmisteluun osallistuvat ja niistä päättävät luottamushenkilöt eivät saa samanaikaisesti istua kauppaketjujen hallintoneuvostoissa tai vastaavissa eturistiriitoja synnyttävissä toimielimissä. Vähimmäisvaatimuksena on päättäjien sidonnaisuuksien julkistaminen.

Teemme kaikesta julkisesta tiedosta ja päätösaineistosta avointa ja ymmärrettävää jo asioiden valmisteluvaiheessa. Täydennämme kuntalaisten palveluja tieto- ja viestintäteknologialla. Vihreässä Limingassa tietoteknisiä hankintoja ei keskitetä monopoleille, vaan tuemme myös avointa lähdekoodia ja avoimia standardeja. Vihreä Liminka on osa avointa vihreää tietoyhteiskuntaa.

Liminka on yhteinen kotimme – millaisen Limingan sinä haluat?

↑ Limingan Vihreiden kunnallisvaaliohjelma 2012

Comments are closed.