Toimivien palvelujen reilu Liminka

Tasa-arvoisilla palveluilla kunnissa ehkäistään eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus. Vihreässä Limingassa oma palveluntuotanto on turvattu, ja sitä täydennetään ja monipuolistetaan tarvittaessa yksityisen ja kolmannen sektorin palveluilla. Ottamalla käyttöön palveluseteli saadaan voimakkaasti kasvavan Limingan palvelut turvattua kaikille jonottamatta.

Hallinnon rajojen ohittamista, uudistumisvalmiutta ja vaikuttavuuden parantamista tarvitaan palvelujen tehostamiseksi. Veroja voidaan korottaa hyvien palvelujen turvaamiseksi, mutta ei byrokratian pönkittämiseksi.

Haluamme, että edullisia vuokra-asuntoja on tarjolla riittävästi ja että eri asumismuotoja kaavoitetaan lähelle toisiaan. Tuemme yhteisöllisyyttä; kylät tarvitsevat koulunsa ja yhteisöt kokoontumispaikkansa. Vihreä Liminka järjestää kaikille avoimia ja maksuttomia kokoontumispaikkoja eri-ikäisille ihmisille ja avaa yhteiseen käyttöön kunnan omistamia tiloja, kuten kouluja. Limingassa on 3 800 alle 19-vuotiasta eli 41 % koko kunnan väestöstä. Näille nuorille pitää tarjota mielekästä tekemistä vapaa-ajalle. Pitkäaikaisasunnottomille tulee järjestää asunto sekä tukipalveluja.

Laadukas, viihtyisä ja turvallinen päivähoito ja peruskoulu lähellä kotia luovat perustan lapsen ja nuoren elämälle ja tasa-arvoiselle yhteiskunnalle. Koululuokkien kokoa ei saa kasvattaa yli 25 oppilaan. Emme myöskään salli koulujen eriarvoistumiskehitystä. Lasten ja nuorten syrjäytymistä tulee ehkäistä tukemalla moniammatillisesti perheiden hyvinvointia ja tiivistämällä peruskoulun oppilashuollon ja erityisopetuksen, lastensuojelun, erityisnuorisotyön ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä. Yhtäkään nuorta ei saa päästää putoamaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Limingassakin tulee toteuttaa nuorten yhteiskuntatakuu.

Ennaltaehkäisy on sosiaali- ja terveyspalvelujen perusta, ja siihen on oltava resursseja. Haluamme taata kaikille yksilölliset, tarpeeseen perustuvat palvelut. Kaikkien tulee saada apua ja hoitoa varallisuudesta, koulutuksesta ja asuinpaikasta riippumatta. Haluamme järjestää hyvät kunnalliset vammaispalvelut ja tukea omaishoitajien työtä. Haluamme tarjota ikäihmisille arvokkaan ja vireän vanhuuden. Neuvoloissa ja perhekeskuksissa edistetään lasten hyvinvoinnin lisäksi koko perheen hyvinvointia. Haluamme, että kodinhoitajia riittää sekä vanhusten että lapsiperheiden tueksi ja että avoin päiväkoti saataisiin viimeinkin Liminkaan.

Vihreä Liminka on houkutteleva työnantaja. Se pitää hyvää huolta henkilökunnastaan. Näin työntekijät jaksavat paremmin ja haluavat kehittää omaa työtään.

Vihreä Liminka innostaa asukkaita yrittäjyyteen ja luovuuteen. Tuemme asukkaiden, järjestöjen ja yritysten mahdollisuuksia järjestää omannäköistään toimintaa.

Liikunta ja kulttuuri edistävät ihmisten terveyttä. Vihreässä Limingassa myös vähävaraisimmilla asukkailla on mahdollisuus hyödyntää näitä palveluita. Taiteen, kulttuurin ja liikunnan tukemisella syntyy uusia ajatuksia, elämyksiä ja vireyttä.

Lue lisää → Avoin, yhteinen, onnellinen Liminka

Comments are closed.