Valtuustoaloitteemme päivähoito-oikeudesta

30.11. 2015 Valtuustoaloite päivähoito-oikeuden pitämiseksi ennallaan

 

Asiantuntijoiden yksimielinen viesti on, että päivähoidon lakimuutoksen myötä lasten eriarvoisuus, kaltoinkohtelu ja syrjäytyminen lisääntyvät. Lailla tavoitellaan säästöjä, mutta lakimuutoksen kustannussäästöt ovat kyseenalaisia ja todennäköisempää on, että syrjäytymisen ja lastensuojelun kulut kasvavat.

Esitämme, että Limingan kunta pitää lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden ennallaan nykyisessä laajuudessaan, eli subjektiivisena ja myös esikouluiän sisältäen. Laadukkaan varhaiskasvatuksen turvaamiseksi esitämme myös, ettei lasten ryhmäkokoja kasvateta nykyisestä.
Kun päivähoito säilytetään lapsen oikeutena, joka ei riipu vanhemman tilanteesta, pystytään perheitä leimaamatta mahdollisimman tehokkaasti ehkäisemään lasten kaltoinkohtelua ja syrjäytymistä.
Moniin sairauksiin, erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmiin, kuuluu paitsi halu kieltää oma sairaus, myös halu piilottaa se ulkopuolisilta niin pitkälle kuin mahdollista. Mielenterveysongelmaiseen perheeseen syntynyt lapsi voisi kylläkin edelleen saada kokopäiväpaikan, koska äidillä ja isällä on oikeus hakea sitä, mutta ongelmaa peitellessä paikka jäisi hakematta.  Miten järjestelmä tästedes tunnistaisi ajoissa lapsen, joka tarvitsisi kokopäiväpaikan, jos vanhempi ei sitä hae? Ja miten ongelmainen perhe voisi saada lapselleen kokopäiväpaikan leimautumatta ongelmaiseksi?

Yhä useampi äiti joutuu tyytymään väliaikaisiin pätkä- ja silpputöihin, koska muuta ei ole tarjolla. Monilla aloilla työtarjous voi tulla muutaman päivän varoitusajalla. Entä, jos työtä ei voi ottaa vastaan, kun tarjolla on vain osapäivähoitoa?  Päivähoito-oikeuden rajaaminen tulee vähentämään entisestään pienten lasten äitien työssäkäyntiä, sillä äidit kantavat Suomessa paljon suuremman hoivavastuun kuin isät. Näin alennetaan äitien työllisyysastetta ja menetetään kunnassa verotuloja.

Varhaiskasvatuksen laadun heikennys iskee etenkin osapäivähoidossa oleviin lapsiin. Yli 3-vuotiaiden ryhmässä saa jatkossa olla 21 lapsen sijasta 24 lasta. Jos ryhmä muodostetaan vain osapäivähoidossa olevista lapsista, ryhmän koko voi olla jopa 39. Osa-aikaisten lasten ryhmässä myös hoitajia on vähemmän.  Pätkätyöntekijän puolikkaalle lapselle saa riittää puolikas syliä ja hoivaa. Miten tuollainen määrä lapsia edes mahtuisi fyysisesti päiväkotiryhmään? Pöytiä ja sänkyjä pitää saada mahtumaan samoihin tiloihin enemmän samalla, kun lapsetkin tarvitsevat leikkitilaa.
Moni esikoulun aloittava lapsi on vasta viisivuotias. Jos yli puolet hoitopäivästä on aamupäivä-/iltapäiväkerhoa suurissa ryhmissä, miten silloin toteutetaan varhaiskasvatusta? Suurin osa tuon ikäisistä tarvitsee vielä ohjausta ja apua toimissaan ja konfliktitilanteiden purkua aikuisen kanssa. Entä, jos 40 lapsen ryhmässä on vain yksi aikuinen? Entä miten käy vuorotyöläisten lasten? Pitääkö heidän pärjätä yksin kotona viisivuotiaina ja osata lähteä yksin esikouluun tai tulla yksin tyhjään kotiin. Entä koulujen loma-ajat? Eikö viisivuotiaan yksin kotiin jättö yli 8 tuntia/päivä ole jo lapsen heitteillejättöä?

Haluamme, että Liminka lapsirakkaana ja perhemyönteisenä kuntana liittyy monen muun kaupungin ja kunnan joukkoon ja päättää olla rajoittamatta päivähoito-oikeutta ja kasvattamatta lapsiryhmiä.

 

This entry was posted in Aloitteet. Bookmark the permalink.

Comments are closed.